#royalty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

#affiliate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

#affiliate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

#推薦獎勵20%

您推薦其他朋友成為忠誠會員,
品沐生研將提供,直接推薦者參與忠誠度
獎勵計畫中訂單總額之20%
做為回饋獎勵。

忠誠度獎勵計畫禮遇回饋

限定優惠產品套組

每月新增忠誠度獎勵優惠套組,回饋給予參與定期定額以上訂購會員。

推薦獎金20%

會員可以領取每位直接推薦的會員,其在忠誠度獎勵計劃裡,所購買VIP價業績總額的20%。

聯盟十代返利200%

推薦獎金延伸十代。每一代 回饋20%,累積回饋高達200%。

忠誠會員限定活動

專屬活動與課程等獨家參加權益。

您還不是忠誠度獎勵的會員嗎? 或已經是BNW事業夥伴卻還沒參加忠誠度獎勵計畫?

參加資格

申請加入成為BNW 會員,並開始於忠誠度獎勵計畫訂貨專區中,挑選適合產品。

訂購額買NT.5000元/月 以上始具備領取推薦分紅獎金20%、聯盟十代返利獎金200%之權益。

若單次購買金額超過NT.5,000,可溢於其他月份。(如單次購買NT.15,000,15,000/5,000=3,

則具備3個月忠誠度獎勵領取資格)

nJoy利多
在單筆交易中每消費達門檻,
即可獲得對應的nJoy回饋金(請參見對照表)

都理解了嗎?好。那麼,讓我們開始吧!

上網搜尋找到您專屬的推薦人